Historik

Idag…

2018-10-01

har företaget utvecklats till att omfatta 8 bilar och 16 anställda. Martin Brogård, son till Jonny, är numera ägare till företaget tillsammans med sin fru Jeanette. Martin är tredje generationen i branschen. Kontor och verkstadslokal är beläget i Vrigstad. Huvudtransporterna är flis men allt eftersom JB-transport expanderat transporteras numera även mycket övrigt gods t ex virke, valstråd, wellpapp mm. Nu mera har företaget 2 lastbilar med påhängstruck som vi levererar kutterbalar till bönder mm. Företaget sköter även stackning och utlastning på tre stycken bränsleterminaler med våra lastmaskiner.

I januari 1986…

1986-10-15

startade Jonny Brogård i egen regi och hade då ett flisekipage. Det är det som idag är JB transport AB! 1939 föddes Jonny, som växte upp med ett brinnande intresse för lastbilar. Han var bl a med sin far under kriget, när det kördes ved i enmeterslängder till Jönköping på uppdrag av bränslekommissionen. Alla bönder var skyldiga att hugga ved. Under kriget kördes bilarna på gengas och det stora problemet var att få tag på däck. Fanns det inga att få, var det bara att köra med järnhjul på boggien. Brogårds Åkeri ägdes senare även av Jonny och hans bror Claes-Peter Brogård. Brogårds Åkeri såldes 1985.

Det började 1937…

1937-10-15

då Sture Brogård, Jonny Brogårds far, startade Brogårds Åkeri hemma i Hylletofta. Första bilen var en Volvo av 1937-års modell. På förmiddagarna kördes bl a mjölk och post. På eftermiddagarna var det massaved till Vaggeryd som transporterades på flaket.