Policy

Trafikpolicy

 • Värna om dina medtrafikanter
 • Uppträd som föredöme i trafiken
 • Följ lagar och regelsystem
 • Låt rådande väglag, klimat och väderförhållanden styra ditt körande
 • Använd säkerhetsbälte
 • Använd trafiksäker utrustning på fordonen
 • Förankra gods väl
 • Använd inga droger

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolitik är:

 • Att skapa goda relationer med kunderna
 • Att utföra transporter på överenskommen kvalitetsnivå
 • Att alltid uppfylla givna löften
 • Att alltid ha fordonen i bästa skick
 • Att alltid låta personalen ta del av relevant information
 • Att leverera i rätt tid och rätt skick

Miljöpolicy

Vår miljöpolitik är:

 • Att utifrån kundens krav och åkeriets egna resurser och förutsättningar, erbjuda marknaden vägtransporter med minsta möjliga påverkan av miljön.
 • Att värna om den yttre och inre miljön inom åkeriet utifrån de egna resurserna.
 • För att få körningen så miljövänlig, trafiksäker och ekonomisk som möjligt, har chauförerna fått utbilda sig i Hevy Eco Driving. Vi har även kontinuerlig uppföljning månadsvis av dieselförbrukningen.